Home

‘Het is de eeuw van de stad’

Steden staan voor grote innovatie- en investeringsopgaven. Steden vormen het motorische hart voor de noodzakelijke transformatie naar een circulaire economie en groene ecologie. Steeds meer mensen gaan in de stad wonen, werken en recreëren. Bij deze enorme stedelijke transformatie is een goede leefkwaliteit van groot belang. En dus moeten er óók duurzame waarden worden toegevoegd aan gezondheid, welzijn, zorg, sociaal kapitaal en kwaliteit van (samen)leven. Niet alleen ter (verdere) bescherming van gezondheid, maar juist ook ter bevordering ervan. Een dergelijke duurzame stedelijke regio zal het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie aanzienlijk kunnen versterken. Naast sociale innovaties, vraagt deze ontwikkeling ook om een nieuw soort stedelijk ontwerp en stedenbouw, een nieuwe ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling, maar ook om een nieuwe, meer waarden gedreven omgevingskwaliteit en een co-creatieve, participatieve netwerkorganisatie van actoren. Met welke technologische, ruimtelijke en sociale interventies en innovaties kunnen we die gezonde, inclusieve, slimme en duurzame stad van de toekomst vormgeven? En met welke kennisstructuur en kennisvalorisaties kunnen deze transformaties worden gefaciliteerd?

LvB Business Development | Urban Futures and Health adviseert u op al deze terreinen en gaat samen met u de transitieroutes verkennen en vertalen in programma’s en projecten.