Projecten

Gemeente Eindhoven – Advisering over verdere uitwerking Brabantse Health Deal, gezonde en slimme (binnen)stedelijke verdichting, gezonde en duurzame gebiedsontwikkeling (inclusief Eindhoven Airport), ambtelijke expertsessies, en verkenningen rondom een gezonde, compacte stad in relatie tot RO en mobiliteit.

GGD GHOR Nederland – Advisering over positionering en borging van ‘gezondheid’ in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen, en het ontwikkelen van een bestuurlijke ‘toolbox’ voor de beleidspraktijk.

Rli – De Stad als Gezonde Habitat  Het leven in de stad kan een stuk gezonder als de overheid hieraan meer aandacht geeft. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn op 18 april 2018 verschenen advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’. Steden kijken nu vaak alleen naar het halen van de wettelijk vastgestelde milieunormen. De adviesraad pleit ervoor om de gezondheid in de stad ook via andere maatregelen te bevorderen. Met een gezonde inrichting kunnen steden veel meer doen om mensen meer te laten bewegen of minder stress te laten ervaren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het advies in ontvangst genomen.  De stad als gezonde habitat